Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Jamník č.2/2018 – prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Jamník zverejnené 22.3.2018

Návrh – VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE obce Jamník č.1/2018 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup  so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Jamník zverejnené 12.3.2018

Schválené – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Jamník zverejnené 17.1.2018

Návrh- VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.2/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce JAMNÍK zverejnené 8.11.2017

Schválené – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jamník č. 1/2017 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti Obce Jamník zverejnené 30.06.2017

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jamník č. 1/2017  o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti Obce Jamník                                                                              zverejnené 23.05.2017

Prílohy k VZN č. 3 2015 platné od 1.1.2016                                                                                               VZN č.3 2015 platné od 1.1.2016 miestne dane
Dodatok VZN o miestnych daniach platný od 1.1.2015 .pdf
Doplnok k VZN č.3 2012 platný od 1.1.2014.pdf
VZN o miestnych daniach od 1.1.2013.pdf
VZN 2012.pdf