Oznamy/Novinky

Oznámenie pre vlastníkov psov

Spracovanie vytriedených plastov – ENVI – PAK a.s.

Upozornenie – orálna vakcinácia líšok jeseň 2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Liptovský Mikuláš              od 24.9.2018

Výstup na Jamnické plesá a Volovec, vatra SNP 29.8.2018 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 21.8.2018

Plagát Oldtimer rallye Tatry 2018

Program Oldtimer rallye Tatry 2018

Bitka pri Vavrišove 11.8.2018 plagát

Deň obce 7.7.2018 – plagát

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 17. 05.2018

Pozvánka chovateľský deň pinzgauského dobytka v Podturni

Upozornenie správcu ciest Žilinského samosprávneho kraja

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.4.2018

OZNAM – orálna vakcinácia líšok proti besnote 2018

Fašiangy v Jamníku – plagát

Vývoz tuhého komunálneho odpadu bude 2.11.2017 štvrtok.

Pripomienky k cestovnému poriadku ARRIVA

Vatra SNP 26.8. a výstup na Jamnické plesá 29.8. – plagát 

Pozvánka DHZ Jamník – Ako sa stať hasičom

SPP – Distribúcia a.s. – Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov v Jamníku zverejnené 3.5.2017

V Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši sa 24.4.2017 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov o najkrajšiu Knihu Liptova 2016. V kategórií odbornej literatúry monografia o našej obci  „Dejiny obce Jamník v Liptove“ získala 1. miesto.  Ďakujem všetkým, ktorý sa zapojili do hlasovania v súťaži o najkrajšiu knihu regiónu Liptova a hlasovali za knihu o Jamníku.                                                                                                                                                                    Aj touto cestou sa chcem poďakovať kolektívu autorov PhDr. P. Vítekovi, PhDr. P. Laučíkovi, PhDr. M. Martinickému, Doc. PhDr. O. Vaněkovi, CSc., a PhDr. J. Laššuthovi za prácu odvedenú na vysokej úrovni pri zostavení tejto hodnotnej monografie, ďalej sponzorom za finančnú podporu, Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu v Jamníku a všetkým občanom,  ktorí poskytli fotografie a informácie do našej monografie.                D. Španko, starosta

Publikáciu „Dejiny obce Jamník v Liptove“ si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Jamníku za cenu 10 Eur.

3.5.2017 bude v obci zber elektroodpadu – elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa.                                                                       Elektroodpad je potrebné vyložiť  o 8.00 hod pred bránu rodinného domu, odkiaľ ho prevezmú pracovníci zberovej spoločnosti.

Pozývame Vás v piatok 17.3.2017 o 17.00 hod na prednášku k vydanej publikácií             „Dejiny obce Jamník v Liptove“.                                                                                                   Miesto: kultúrny dom v Jamníku                                                                                                               Prednášajúci: PhDr. Peter Vítek, po prednáške bude autogramiáda.

POZOR – Vakcinácia líšok

Ponuka práce: Obec Jamník prijme administratívnu pracovníčku

Fašiangy v Jamníku 18.2.2017 – plagát

Bežky6_O cenu Ziarca 2017_02plagát

12.1.2017 od cca 16.30 do cca 18.30 bude voda v potrubí pod slabším tlakom,                              od cca 18.30 bude dodávka vody odstavená

Náhradné zásobovanie vodou z cisterny       12.1.2017                                                                          od cca 15.30 do 16.00 pri obecných nájomných bytovkách č. 61,75,82,                                        od cca 16.00 – 17.30 hod. v obci priebežne,  od bytoviek k ZŠ, ďalej k ihrisku, na nižný koniec, ulica pri Jamníčku, vyšný koniec                                                                                                    od cca 17.30 do 18.00 opäť pri obecných nájomných bytovkách.

Náhradné zásobovanie vodou z cisterny  13.1.2017                                                                              od cca 7.15 Základná škola                                                                                                                                od cca 7.45 obecné nájomné bytovky                                                                                                               od cca 8.15 v obci priebežne od bytoviek k ZŠ, ďalej k ihrisku, na nižný koniec, ulica pri Jamníčku, vyšný koniec  až do odstránenia poruchy. (pridané 12.1.2017 15.15hod.)

Pre poruchu na vodovodnej sieti je pozastavená dodávka vody. Náhradné zásobovanie vodou  bude od cca 9.00 hod cisternou. Trasa cisterny bude vyhlásená obecným rozhlasom.  (pridané 12.1.2017, 8.00 hod.)

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

Ponuka práce : Obec Jamník prijme administratívnu pracovníčku

Pozvánka na 24. Oblastnú výstavu zvierat Liptova

Pozvánka minifutbal Liptovská Porúbka

POZOR – jeseň na cestách !!!

Výstup na Jamnické plesá 2016 zmena vatra pri príležitosti 72. výročia SNP dňa 28.8.2016  –  zmena termínu.

Pozývame Vás v sobotu 27.8.2016 o 11.00 na letisko, kde môžete vidieť vozidlá Oldtimer Rallye Tatry 2016 pri jazde pravidelnosti a preteku „Štvrť míle“. Klub žien z Jamníka sa bude prezentovať výstavkou ručných prác a pripraví občerstvenie pre posádky – ovčí syr a žinčicu zo salaša z Jamníka.

Oldtimer Rallye Tatry 2016

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Premiéra neprofesionálneho filmu „Fašiangy v Jamníku“ už 16.4.2016                                            plagát tu:Cineama 2016- plagat                                                                                                                       program tu:Bloky a poradie filmov – do bulletinu2016 (1)

Orálna vakcinácia líšok proti besnote 2016

Upozornenie pre seniorov 2016

Upozornenie_ochrana lesov pred požiarmi 2016

14. 2. 2016 o 14.00 hod  p. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR osobne odovzdá nové hasičské vozidlo pre našich dobrovoľných hasičov pred Kultúrnym domom za účasti hostí:

  • p. Juraj Blanár – poslanec NR SR a predseda Žilinského samosprávneho kraja
  • p. Alexander Nejedlý – prezident Hasičského a záchranného zboru SR
  • p. Ladislav Pethö – prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
  • p. Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
  • p. Jaroslav Kapusniak – riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline

 

6. 2. 2016 Fašiangy v Jamníku, začiatok sprievodu 11.00 pred KD

31. 1. 2016 Karneval pre deti v KD, začiatok o 15.00 hod.

30. 1. 2016 Fašiangový ples, začiatok o 20.00 hod. v KD

Za finančnej pomoci z eurofondov sme zmodernizovali zázemie športového areálu

Obec získala na modernizáciu sociálnej budovy a telocvične nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka, Osi 4 Leader prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov so sídlom v Liptovskom Hrádku. Rekonštrukcia pozostávala z výmeny pôvodných drevených okien za plastové, výmenu všetkých vstupných dverí, zhotovenie novej izolácie a podlahy na tribúne. Ďalej boli zhotovené nové keramické podlahy, obklady a stierky v sprchách a toaletách. V šatniach futbalistov boli vymenené drevené obklady stien, podlahová krytina a zrenovované lavičky. Pre zjednodušenie prístupu z telocvične do sociálnych zariadení boli osadené nové dvere. Nový „lesk“ dostala aj drevená parketová podlaha v telocvični. Náklady na modernizáciu zázemia športového areálu boli viac ako 20 000 Eur.

polno_fond
Od mája tohto roku môžu občania a návštevníci Jamníka využívať nové chodníky.

V októbri 2013 boli zahájené práce na rekonštrukcii chodníka na „Nižnom konci“ obce a výstavba nového chodníka vrátane rozšírenia miestnej komunikácie na ulici k športovému areálu. Občania a návštevníci našej obce môžu tak od mája 2014 využívať nové chodníky, ktorých povrch je z betónovej zámkovej dlažby. Celková dĺžka opravených chodníkov je viac ako 500 metrov s bezbariérovými úpravami vjazdov. Súčasťou projektu bolo aj dopravné značenie na križovatke k športovému areálu a vyznačenie cykloturistických trás smerom na Beňadikovú a Vavrišovo v dĺžke cca 5,3 km. Novo osadené dopravné značenie zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, hlavne chodcov. Obec získala na tieto investície nenávratný finančný príspevok vo výške 43 962 € z Programu rozvoja vidieka, Osi 4 Leader prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov so sídlom v Liptovskom Hrádku. Celkové náklady na realizáciu projektu boli 52 750 € a spoluúčasť obce predstavovala 5 % z celkových nákladov.

polno_fond
horny_liptov  V obci pribudne nové detské ihrisko  leader

Obec takmer po dvoch rokoch od podania žiadosti získala finančný príspevok na výstavbu detského ihriska vo výške 16 568.97 € z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 z opatrenia základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Z obecného rozpočtu bude uhradené spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových nákladov na výstavbu. Projekt zahàňa vybudovanie detského ihriska, kde budú osadené hracie prvky. Deti sa môžu tešiť na nové hojdačky, šmýkačku, pieskovisko a hraciu zostavu. Na priestranstve okolo nového ihriska budú vysadené okrasné dreviny a kríky. Práce plánujeme previesť v mesiacoch jún – júl 2012. Dodávateľom prác pri výstavbe detského ihriska bude firma Tvorba zelene s.r.o. z Popradu.

spolufin

„Európsky polnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:Európa investujúca do vidieckych oblastí“

 

 

 

horny_liptov Projekt rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy leader
Našej obci sa podarilo prostredníctvom Miestnej akcnej skupiny horný Liptov získať nenávratný finančný príspevok vo výške 50 000 € na projekt s názvom Cykloturistická trasa Jamník, vyhliadka – Racková dolina. Projekt bude financovaný z prostriedkov Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 60 000 € . Obec sa bude podielať spolufinancovaním vo výške 5 % z celkových nákladov. Projekt zahàňa rekonštrukciu chodníka pre peších od križovatky pred kultúrnym domom po obecný bytový dom č. 75 v dåžke cca 450 metrov. Existujúci betónový chodník ktorý je značne poškodený bude odstránený a na jeho mieste vybudujeme nový, ktorý bude pokrytý zámkovou dlažbou. Súčasťou projektu je aj vyznačenie cykloturistickej trasy od Podturne cez obec Jamník do Rackovej doliny. Dodávateľom stavebných prác bude firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Predpokladaný začiatok prác je mesiaci júl a ukončenie predpokladáme v septembri 2012.

spolufin
„Európsky polnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:Európa investujúca do vidieckych oblastí“
Jamničania oslavovali
Od deviatej ráno takmer až do polnoci trval Deň obce Jamník, ktorí sa uskutočnil v sobotu 23. júla na futbalovom ihrisku pod patronátom obce, kultúrnej a športovej komisie, MO Slovenského červeného kríža, športového klubu. Tohto roku bol venovaný 90. výročiu telovýchovy v Jamníku a ako sme sa dozvedeli od hostí zo spišského Jamníka, dodatočne aj 45. výročiu nášho partnerstva. S nimi sme po zdvorilostných zdraviciach, vzájomnej výmene darov a ocenení našich zaslúžilých športovcov, napokon zohrali priateľský futbalový zápas. Keïže Deň obce bol venovaný športu a športovcom, pre deti boli od rána k dispozícii rôzne hry a vlastne im patrilo celé dopoludnie. Rovnako však aj vareniu gulášu, ktorého sa ujali naši urbárnici a halušiek s džincicou, lebo žincica sa vraj minula, v réžii žien z MO SÈK. Popoludní sa deti dočkali najväčšej atrakcie koníkov a hasičskej peny, v ktorá ich stála posledné zvyšky energie. Ostaní ju zasa investovali do večernej zábavy, ktorá celý deň, jediný bez dažïa, korunovala dobrou atmosférou. Hoci Deň obce bol predovšetkým o spolupatričnosti, tento raz bol aj o kapacite a možnostiach jeho obyvateľov. Ukázal, že keï sa spoja sily dokážu veľa a tak možno aj viacerým pripomenul staré, známe, že v jednote je sila. Fotogaléria

S MDD sme privítali aj leto
Medzinárodný deň detí sme si v Jamníku pripomenuli v sobotu 11. júna. Obecný úrad spolu s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža pripravili v tento slnečný deň na futbalovom ihrisku množstvo súťaží, hier a samozrejme i odmien, takže žiadne dieťa neobišlo naprázdno. Medzi deti prišli aj policajti a nechýbali ani ukážky hasičského útoku, ktoré predviedla naša staršia omladina. Tá po skončení podujatia, pred kultúrnym domom, obnovila po rokoch starý zvyk stavania májov. Večer patril hasičskej zábave, kde to naši mládenci roztočili skutočne naplno. Fotogaléria

Pribylinské ovenálie
Obec má za sebou ïalšiu úspešnú akciu. Na ovenáliách v Pribyline 29.mája sa zúčastnili súťaže vo varení halušiek Alenka Ïurišová, Majka Klimová, Elenka Vyšná, Irka Vyšná so sprievodom Olinkou Šiškovou, Olinkou Mancovou, Majkou Slabejovou, Vierkou Benkovou, Pavlom Ïurišom, Jánom Vyšným, Vladimírom Vyšným a Jaroslavom Šiškom. Podujatia sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Dušan Španko, ktorý k haluškám zabezpečil výbornú žinčicu, syr (aj slivovicu). Naše ženičky súťaž síce nevyhrali, ale o výborné halušky z ich štýlovo upraveného stola bol medzi divákmi veľký záujem. Fotogaléria
Víťazní hasiči
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Jamníku si z obvodného kola hasičskej súťaže vo Vavrišove odniesli prvé miesto. Družstvo súťažilo v štafetovom behu s hasičským náradím, v ktorom dosiahli čas 101 sekúnd a v požiarnom útoku s časom 32,75 sekúnd. Súťažiaci členovia družstva: Pavol Pavkovček – veliteľ, Vladimír Kováč, Viliam Vyšný, Peter Dzuriak, Mi chal Trnka, Lukáš Marták, Jozef Ferenc, Dušan Chrabačka a Daniel Pavkovček. Úspech našich hasičov je o to prekvapujúcejší, že družstvo sa niekoľko rokov pravidelne nestretalo. Túto jar sa ale jeho členovia s hrmotom pustili do práce i tréningu. Na príprave v hasičskej zbrojnici robili počas týždňa do neskorých nočných hodín a venovali sa jej aj cez víkendy. Tým, že v okrsku č. 9 skončili na 1. mieste, v súťaži pokračujú 5. júna v L. Ondreji alebo v Jakubovanoch, kde im budeme držať palce. Foto

Matky Matkám
Takto nazvali ženy z Miestneho spolku slovenského Èerveného kríža v Jamníku podujatie, ktoré zorganizovali ku Dňu matiek 9. mája v informačnom centre. V tento deň nepárali, neplietli, neháčkovali, nemaľovali, čiže nepracovali. Na stretnutie však priniesli napečené dobroty, z ktorých mali radosť najmä pozvané deti. Tie im za to predviedli krátky program. Veríme, že na budúci rok v našej obci budeme môcť dať tomuto sviatku ešte dôstojnejšiu podobu. Foto

Boli sme v divadle
Javisko kultúrneho domu v stredu 9. marca po dlhšom čase znova ožilo. Na jeho doskách sa nám predstavil divadelný súbor literárnodramatického odboru ZUŠ v Lipt. Hrádku s hrou Stanislava Mrožeka – Karol. Hoci to bolo v strede týždňa a nešlo ani o komédiu, pri ktorej diváci padajú od smiechu zo stoličiek, na hrádockých hercov sa prišlo pozrieť pomerne veľa divákov. Po skončení viacerí konštatovali, že hra bola dosť náročná. Je to tak, bolo treba nad ňou trochu porozmýšľať. Hra bola o strachu, ktorý k nám prichádza zvnútra i zvonka. O tom, že kto má pušku (moc), nemusí byť veľmi inteligentný ani vzdelaný a hoci nevie čítať ani písať, keï ho označíte slovom analfabet, môže sa dokonca uraziť. Bola však aj o tom, ako tento strach deformuje naše ľudské prostredie a človeka v ňom, teda na výsosť aktuálna. (Deťom sa najviac páčil výstrel z pušky). (plk) Fotogaléria

Karneval
V kultúrnom dome sa v sobotu 12. februára popoludní uskutočnil detský karneval, ktorý pripravili Klub žien pri miestnom spolku Slovenského Èerveného kríža a obecný úrad. Zúčastnilo sa ho takmer 50 detí, ktoré prišli aj s rodičmi. A veru bolo sa na čo pozerať – anjeliky, princezné, piráti, indiáni, motýle, netopiere, tekvičky, kvietky…. O dobrú náladu všetkých zúčastnených sa postarala jamnická mlaï: Zuzka a Majka Pavkovčekové, Vladimír Stankoviansky, ktorí pre naše ratolesti pripravila rôzne súťaže, dobrú muziku. Nechýbalo ani občerstvene, čajík a fašiangové šišky od Elenky Vyšnej, ktoré chutili každému. Zatiaľ čo sa deti bavili, staršie pamätníčky si v sále kultúrneho domu nostalgicky zaspomínali aj na svoje mladé časy – v šesťdesiatych rokoch, keï na stoloch tancovali letkis a ráno nechali prvý autobus odísť, lebo sa im zo zábavy nechcelo.
Program mal aj druhú časť. Vo večerných novinách pokračoval karnevalom dospelých. Tých sa však nezišlo toľko, aby rozprúdili dobrú zábavu a tak zostalo iba pri posedení s hudbou. Nevadí, tradícia bola založená a na budúci rok bude možno veselšie. (plk) Fotogaléria..